Privacy Policy / Fortrolighedspolitik

Information på denne hjemmeside stilles til rådighed uden nogen form for garanti. Informationer gengivet på denne hjemmeside er kun tænkt som generel information.
Informationerne på hjemmesiden er forsøgt gengivet så præcist og opdateret som muligt, men Proveo giver ingen garantier om nøjagtighed, rækkefølge, rettidighed eller fuldstændighed af hjemmesidens indhold og kan uden varsel standse offentliggørelsen af siden på nettet.
Proveo fralægger sig ethvert ansvar for hjemmesider, som denne side er forbundet til.

Enhver kommentar/oplysning sendt til Proveo om denne hjemmeside bliver Proveos ejendom og kan benyttes uden begrænsninger. Modtagne kommentarer vil ikke blive behandlet fortroligt, med mindre andet er angivet specifikt.

Proveo er ikke ansvarlig for direkte, tilfældige, betydelige, indirekte eller forbundne skader, inklusiv virus, opstået ved adgang til eller ved brug af indhold fra denne hjemmeside, uanset nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet.

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med nærværende klausul, og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret.

Der foretages automatisk registrering af IP-adresser, og der kan benyttes cookies til at indsamle oplysninger af teknisk karakter samt til statistiske formål, som f.eks. at måle trafikken på sitet. Alle disse oplysninger er ikke-personrelaterede oplysninger, hvilket vil sige, at du vil ikke blive identificeret som individ. Oplysningerne indsamles af hensyn til systemadministrationen og fortsat optimering af hjemmesiden.

Personoplysninger, som indtastes på hjemmesiden eller i forbindelse med brugen af tilknyttede tjenesteydelser, eller som i øvrigt registreres i forbindelse hermed, behandles af Proveo og eventuelle eksterne samarbejdspartnere i overensstemmelse med gældende dansk ret.

Navn, adresse og email vil normalt blive transmitteret ukrypteret, når du sender dem til os, med mindre andet er nævnt.