Vil du være med til at forandre private banking og investeringsrådgivningsmarkedet i Danmark?

Start: Snarest muligt


Nu har du muligheden for at blive en del af holdet i Proveo A/S. Vi leder efter flere nye kolleger med lyst til enten at være kunderådgiver for eksisterende kunder eller at være opsøgende rådgiver for potentielle nye kunder. For begge jobfunktioner er omdrejningspunktet en meget høj kundetilfredshed for de serviceydelser og investeringskompetencer, vi tilbyder formuende individer, familier og selskaber. Vi har kunder i hele Danmark med udgangspunkt fra vores kontor i Skanderborg.

Om Proveo

Proveo er kundens betroede rådgiver. Vi lever af kundens tillid til vores uafhængige rådgivning, og vi hjælper dagligt formuende kunder med at vælge den rigtige løsning til deres formue.

Vi holder et knivskarpt fokus på at sikre kunden overblik, kvalitet, forvalteranalyse, de rette vilkår samt lette og tilgængelige IT-løsninger ifm. forvaltningen af formuen. Vi sælger ikke egne investeringsprodukter eller rådgiver direkte om aktier og obligationer men holder på kundens vegne godt øje med dem, der gør.

Vi har gennem de seneste år opbygget et godt koncept og er i fuld gang med at etablere os som et stærkt alternativ til den direkte kunde-/kapitalforvalterrelation, der i dag præger det danske marked for formuende kunder.

Din profil og ansvarsområder

Opsøgende rådgiver for potentielle nye kunder

Du får medansvar for, at vi som virksomhed realiserer vores ambitiøse vækstmål om en løbende tilgang af nye kunder til Proveo.

Du får energi af at mødes med mange nye potentielle kunder, og du trives i rollen som en udadvendt og kommunikativt stærk, selvkørende person, der troværdigt evner at afdække relevante kundevinkler og samtidig har den nødvendige ”power” til at lukke salget.

Kunderådgiver for eksisterende kunder

Du får ansvaret for at sikre kundens tilfredshed med vores ydelser. Det sker med løbende telefonisk kontakt til vores kunder, når der opstår nyheder omkring deres forvaltede formue/kapitalforvalter, samt hyppige kundemøder (fysisk eller online) ifm. evaluering af afkast, evaluering af samarbejdet med kapitalforvaltere eller forhold omhandlende kundens formue.

Vores analyse-team leverer de relevante data, så din opgave er at kommunikere de relevante budskaber på en relationsskabende, troværdig og investeringsfaglig, kompetent facon.

Profilerne, vi søger, kan have forskellige baggrunde, men vi forestiller os, at du kan nikke ja til en eller flere af nedenstående karakteristika:

  • Du har en baggrund, hvor du er vant til at tale med formuende kunder (Private Banking, investeringsselskab, revisor etc.). Alternativt har du stor erfaring med opsøgende salg og er motiveret for at have en stejl læringskurve ift. til det formuende kundesegment.
  • Du har erfaring med at drøfte investering på et overordnet niveau, dvs. risiko-/afkastforhold, afkastrapportering, benchmarks, omkostninger etc.
  • Du kan se en spændende udfordring i at være med til at skabe det fremtidige indhold i jobbet, ligesom du har lyst til at bidrage til udviklingen af Proveos rådgivningskoncept.
  • Du er ikke afskrækket ved tanken om at træde ind i en lille organisation med højt til loftet, og hvor der ikke er langt fra tanke til handling. Du er indstillet på, at alle skal bidrage med store og små opgaver for at nå vores fælles mission om at bygge videre på en ung og succesfuld virksomhed.

 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning, som du bedes sende på e-mail til johansen@proveo.dk, og skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kundechef Kresten Johansen på tlf. 81614046.

Vi afholder løbende samtaler, efterhånden som ansøgningerne kommer til os, og jobopslaget vil derfor blive taget ned, når de rette kandidater er fundet.

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Proveo A/S