Vil du som opsøgende Kundechef være med til at skabe vækst i proVeo?

Start: snarest muligt


Nu har du muligheden for at blive en del af holdet i proVeo A/S. Vi leder efter en ny kollega med lyst til opsøgende rådgivning for potentielle, nye kunder.

Vi tilbyder formuende familier, individer og selskaber løbende servicering af deres formue, og hvad der herunder hører af praktik, indsigt, service m.m.

Vi har kunder i hele Danmark med udgangspunkt fra vores kontor i Skanderborg.

Om proVeo

ProVeo er kundens betroede rådgiver. Vi lever af kundens tillid til vores uafhængige rådgivning, og vi hjælper dagligt formuende kunder med at vælge den rigtige løsning for deres formue.

Vi holder et knivskarpt fokus på at sikre kunden overblik, kvalitet, forvalteranalyse, de rette konditioner samt let anvendelige og tilgængelige IT-løsninger i forbindelse med kapitalforvaltningen af formuen. Vi sælger ikke egne investeringsprodukter eller rådgiver direkte om aktier og obligationer, men på kundens vegne holder vi godt øje med dem, der gør.

Vi har gennem de seneste år opbygget et godt koncept for ovenstående og er i fuld gang med at etablere os som et stærkt alternativ til den direkte kunde-kapitalforvalter-relation, der i dag præger det danske marked for formuende kunder.

Din profil og ansvarsområder

Du får medansvaret for, at vi som virksomhed realiserer vores ambitiøse vækstmål med en løbende tilgang af nye kunder.

Du får energi af at mødes med mange nye, potentielle kunder, og du trives i rollen som en udadvendt og kommunikativt stærk, selvkørende person, der troværdigt evner at afdække relevante kundevinkler og samtidig har den nødvendige ”power” til at lukke salget.

Vores analyseteam leverer de relevante data, så din opgave er at kommunikere de relevante budskaber på en relationsskabende, troværdig og investeringsfaglig, kompetent facon.

Profilerne, vi søger, kan have forskellige baggrunde, men vi forestiller os, at du kan nikke genkendende til en eller flere af nedenstående karakteristika:

  • Du har en baggrund (eksempelvis fra Private Banking, et investeringsselskab, pension, som revisor, eller andet), hvor du er vant til at tale med formuende kunder. Alternativt har du stor erfaring med opsøgende salg og er motiveret for at have en stejl læringskurve ift. til det formuende kundesegment.
  • Det er hjemmevant for dig at drøfte investering på et overordnet niveau, f.eks. hvad angår risiko-/afkastforhold, afkastrapportering, benchmarks, omkostninger, osv.
  • Du kan se en spændende udfordring i at være med til at skabe det fremtidige indhold i jobbet, ligesom du har lyst til at bidrage til udviklingen af proVeos rådgivningskoncept.
  • Du er ikke afskrækket ved tanken om at træde ind i en lille organisation med højt til loftet, og hvor der ikke er langt fra tanke til handling, men du er samtidig også bevidst om, at alle skal bidrage med store og små opgaver til en fælles mission om at bygge videre på en succesfuld og forholdsvis nystartet virksomhed (proVeo A/S etableret primo 2016).


Vi ser frem til at modtage din ansøgning, som du bedes sende på email til job@proveo.dk.
Skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kenneth Andersen på tlf. 51 58 89 49.

Seneste ansøgningsfrist er den 10. august. Vi afholder løbende samtaler, efterhånden som vi modtager ansøgningerne, og derfor lukkes jobopslaget, når de rette kandidater er fundet.

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Proveo A/S