Vi är alltid intresserade i att samarbeta med kompetenta kapitalförvaltare som kan hjälpa våra kunder med deras portföljer.

 
_K0A6773.jpg

Vi utgår från våra kunders önskemål och behov

Med utgångspunkt i kundens nuvarande portfölj- och hans eller hennes önskemål för framtiden- är vårt tillvägagångssätt att hitta dom rätta brickorna och sammansätta dessa, så att de passar kundens profil.

Därefter hittar vi förvaltarna som kan leverera brickorna och hjälper kunden att välja rätt kapitalförvaltare.

Slutligen utför vi med jämna mellanrum kvalitetskontroller av olika kapitalförvaltare på marknaden för att hålla kunden uppdaterad om hans eller hennes alternativ. 

 
 
_K0A7115.jpg

Så här värderar vi förvaltarna

Vi använder oss av etablerade kvalitativa och kvantitativa metoder för att hitta dom bästa kapitalförvaltarna inom deras respektive investeringsområden.

Vi använder oss av en kombination av egna metoder och standardmodeller och system för att nå fram till en så nyanserad bild som möjligt av situationen.

Vårt unika betygssystem ger varje kapitalförvaltare en totalpoäng baserat på viktningen av olika parametrar, inklusive strategi, avkastning, risker, kostnader osv.

 

 
 

Kontakta oss, om du vill veta mer om Proveo eller värderas gentemot de bästa förvaltarna på marknaden.

 

E-post: kontakt_se@proveo.se

Telefon: +46 840 91 06 01