Sekretesspolicy


Information på denna webbplats är tillgänglig utan garanti och är endast avsedd som allmän information. Vi försöker att publicera information som är så uppdaterad och precis som möjligt men Proveo ger ingen garanti för innehållets precision, ordning, rättighet eller fullständighet och kan stänga ner hemsidan utan förvarning. Proveo avsäger sig allt ansvar för de webbplatser som denna sida är länkad till.

Kommentarer eller annan information som skickas till Proveo om denna webbplats tillhör Proveo och kan användas obegränsat. Mottagna kommentarer behandlas inte konfidentiellt om inte annat anges. Proveo tar inte ansvar för direkta, oavsiktliga, betydande, indirekta eller förbundna skador, inklusive virus, som har uppstått genom tillgång till eller användning av innehåll från denna webbplats, oavsett innehållets precision eller fullständighet.

Eventuella oenigheter som skulle kunna uppstå i samband med denna klausul som inte kan lösas i enkelhet ska lösas i enlighet med dansk lag.

IP-adresser registreras automatisk och cookies kan användas för att samla in information av teknisk art och för statistiska ändamål, t.ex. för att mäta trafiken på webbplatsen. Informationen är inte personrelaterad, vilket innebär att du inte att identifieras som individ. Information insamlas för systemadministration och fortsatt optimering av webbplatsen. 

Personuppgifter som anges på webbplatsen eller i samband med användningen av relaterade tjänster, eller som på annat sätt registreras i samband med detta, behandlas av Proveo och eventuella samarbetspartner i enlighet med dansk lag.

Personuppgifter som namn, adress och e-post som anges på webbplatsen skickas vanligtvis till oss okrypterat, om inte annat nämns.