Vår Historia


Detta är historien om hur en blev till många och hur Proveo skapades. Idag hjälper vi förmögna investerare i Danmark och Sverige med att optimera och övervaka deras investeringsupplägg.

 
 

Så här började det

Vår historia börjar sommaren 2013.

På den tiden arbetar vår grundare Johann i en stor bank där han dagligen hjälper investeringskunder.

Efter många års erfarenhet med stora inhemska och utländska kunder var en sak klar:

Det var STOR skillnad på hur mycket professionella investerare och andra förmögna investerare fick ut av sina investeringar.

Det som var tydligast var, vad professionella kunder gjorde annorlunda än resten.

De ställde kapitalförvaltarna en MASSA frågor, för att kunna bedöma vilken förvaltare som skulle kunna investera deras förmögenhet på bästa sätt.

Sedan observerade de noggrant vad förvaltaren gjorde.

PROVEO62125.jpg

Vår grundare, Johann Laux.


_K0A7093.jpg

Vår CTO, Martin, och en av våra Senior Relationship Managers, Maria.

En idé tar form och Proveo grundas

Johann var förundrad över att alla investerare inte hade samma möjligheter att få deras investeringar placerade på bästa möjliga sätt. 

Borde det inte vara lika lätt och okomplicerat för alla?

Johann tyckte att alla investerare förtjänande att veta hur deras kapitalförvaltare investerade deras svårt intjänade pengar och känna till kvaliteten på arbetet som förvaltarna utförde för dem.

Han fick därför en idé. Han bestämde sig för att starta en egen verksamhet, som skulle hjälpa förmögna investerare med att ständigt övervaka förvaltarnas arbete och därmed  garantera dem störst möjlig säkerhet och avkastning.

Om det visade sig att en förvaltare inte utförde sitt jobb tillräckligt bra, så ville han hjälpa kunden att hitta en kapitalförvaltare som passade just dem.

Med visionen om att skapa förtroende och rättvisa för förmögna investerare jobbade Johann vidare med idén, och i 2016 grundades Proveo.


Här är vi idag, och så här hjälper vi dig som investerare

Sedan Proveo grundades i 2016 har vi haft en snabb tillväxt och är idag 19 anställda.

Vi följer ständigt kapitalförvaltarnas arbete och håller kunderna uppdaterade om deras prestanda.

Vi har som den första verksamhet i Danmark skapat en teknisk plattform som ger oss tillgång till alla depåbanker i Danmark, vilket gör att vi kan hjälpa våra kunder med att utvärdera avkastning, risker och kostnader.

Dessutom har vi, med inspiration från den institutionella miljön, samlat in data som gör att vi kan jämföra hur olika kapitalförvaltare presterar utifrån kvalitativa och kvantitativa parametrar.

Idag övervakar vi över 3 miljarder danska kronor för kunder som vet och som litar på, att vi uteslutande har deras bästa i åtanke.

webillu-1-03.jpg

”Vi övervakar ständigt kapitalförvaltarnas arbete och håller kunderna uppdaterade om deras prestanda.”


_K0A7042.jpg

Vi arbetar ständigt på vår utveckling och här är våra planer för närmaste framtiden

Under 2018 sker stora ändringar hos Proveo:

  1. Vi ändrar vår organisationsstruktur.

  2. Vi går in på den svenska marknaden.

  3. Vi släpper ut en helt ny app som dagligen hjälper dig att hålla koll på alla dina investeringar.


Poveo SE grundas

Sommaren 2018 ändrar Proveo sin organisationsstruktur till en koncern som består av moderbolaget Proveo Solutions samt bolagen Proveo Tech, Proveo Danmark och Proveo Sverige.

Vi ser fram emot att expandera till Sverige och kunna hjälpa förmögna investerare i Sverige genom att ge dem de bästa möjligheterna för deras investeringar.

Organisationsstruktur - Mindre.png

Vår nya organisationsstruktur.


Proveo WMS

Vår nya app heter Proveo Wealth Monitoring System (WMS). Vi har utvecklat appen för att samla alla dina investeringar, kapitalförvaltare och banker på en och samma plats, så att du snabbt kan få en bra överblick.

Vi vet hur svårt det kan vara att hålla reda på alla rapporter som du som investerare tar emot både från banker och kapitalförvaltare.

Med Proveo WMS kan du hålla dig uppdaterad om dina portföljers prestanda var för sig, men också jämfört med andra riktmärken som du önskar att jämföra dina portföljer med.

En svensk version av appen kommer snart.

 
Overblik uden graf.png

Vår nya app, Proveo WMS.